B: The Beginning ปริศนาฆาตกร ภาค1-2

B: The Beginning ปริศนาฆาตกร ภาค1-2

ONA • พากย์ไทย • จบแล้ว อัปเดต 3 ปีที่ผ่านมา

คีท ฟลิก ตำรวจสืบสวนอัจฉริยะกลับมาร่วมงานกับกรมตำรวจอีกครั้งเมื่อฆาตกรต่อเนื่องฉายา คิลเลอร์บี ปรากฏตัวขึ้น โคะกุเด็กหนุ่มปริศนาอาจเป็นมิตรหรือศัตรู

B: The Beginning ปริศนาฆาตกร ภาค1-2 ซีซั่น 1-2 พากย์ไทย

ซีซั่น 1 ตอนที่ 01 พากย์ไทย

3 ปี

ซีซั่น 1 ตอนที่ 02 พากย์ไทย

3 ปี

ซีซั่น 1 ตอนที่ 03 พากย์ไทย

3 ปี

ซีซั่น 1 ตอนที่ 04 พากย์ไทย

3 ปี

ซีซั่น 1 ตอนที่ 05 พากย์ไทย

3 ปี

ซีซั่น 1 ตอนที่ 06 พากย์ไทย

3 ปี

ซีซั่น 1 ตอนที่ 07 พากย์ไทย

3 ปี

ซีซั่น 1 ตอนที่ 08 พากย์ไทย

3 ปี

ซีซั่น 1 ตอนที่ 09 พากย์ไทย

3 ปี

ซีซั่น 1 ตอนที่ 10 พากย์ไทย

3 ปี

ซีซั่น 1 ตอนที่ 11 พากย์ไทย

3 ปี

ซีซั่น 1 ตอนที่ 12 พากย์ไทย

3 ปี

ซีซั่น 2 รับช่วงต่อ ตอนที่ 01 พากย์ไทย

3 ปี

ซีซั่น 2 รับช่วงต่อ ตอนที่ 02 พากย์ไทย

3 ปี

ซีซั่น 2 รับช่วงต่อ ตอนที่ 03 พากย์ไทย

3 ปี

ซีซั่น 2 รับช่วงต่อ ตอนที่ 04 พากย์ไทย

3 ปี

ซีซั่น 2 รับช่วงต่อ ตอนที่ 05 พากย์ไทย

3 ปี

ซีซั่น 2 รับช่วงต่อ ตอนที่ 06 พากย์ไทย

3 ปี

[ ภาค2 มีทั้งหมด 6 ตอนจบ ]