Dan Dao Zhizun (Alchemy Supreme) ยอดยุทธ์ นักแปรธาตุ

Dan Dao Zhizun (Alchemy Supreme) ยอดยุทธ์ นักแปรธาตุ

ONA • ซับไทย • กำลังฉาย / ยังไม่จบ อัปเดต 3 วันที่ผ่านมา

ในทวีปยาโบราณ มีเผ่าพันธุ์นับพันและนักเล่นแร่แปรธาตุเป็นที่เคารพนับถือ เทพเจ้านักเล่นแร่แปรธาตุหยินและหยาง ซูเป่ยหวง ใช้ความพยายามทั้งหมดของเขาในการปรับแต่งน้ำอมฤตศักดิ์สิทธิ์ แต่ถูกวางแผนด้วยความงาม ผสมผสานกับน้ำอมฤตและซ่อนไว้เพื่อ หนึ่งร้อยปี หนึ่งร้อยปีต่อมา ลูกหลานของเขา ซูเป่ยเทียน รู้สึกอับอายแต่ยังคงต่อต้านอย่างเหนียวแน่น เขาได้รับมรดกของเทพเจ้าแห่งการเล่นแร่แปรธาตุ โดยไม่คาดคิด และกลับมาพร้อมกับพลังที่ครอบงำ! ปลุกพลังศิลปะการต่อสู้คู่แห่งน้ำแข็งและไฟ ฝึกฝนการเล่นแร่แปรธาตุอีกครั้ง และกลายเป็นฮีโร่หนุ่ม ขณะที่ความจริงเบื้องหลังการหายตัวไปของแม่เธอกำลังถูกสอบสวน แผนการสมรู้ร่วมคิดก็ค่อยๆ ปรากฏออกมา มาดูซูเป่ยเทียนผ่านความยากลำบากมากมาย สำรวจความสุดขั้วของศิลปะการต่อสู้ และกลายเป็นปรมาจารย์แห่งการเล่นแร่แปรธาตุ! (AnimeRiku.com)

Dan Dao Zhizun (Alchemy Supreme) ยอดยุทธ์ นักแปรธาตุ 1-36 ซับไทย

Dan Dao Zhizun (Alchemy Supreme) ยอดยุทธ์ นักแปรธาตุ ตอนที่ 01 ซับไทย

3 เดือน

Dan Dao Zhizun (Alchemy Supreme) ยอดยุทธ์ นักแปรธาตุ ตอนที่ 02 ซับไทย

3 เดือน

Dan Dao Zhizun (Alchemy Supreme) ยอดยุทธ์ นักแปรธาตุ ตอนที่ 03 ซับไทย

3 เดือน

Dan Dao Zhizun (Alchemy Supreme) ยอดยุทธ์ นักแปรธาตุ ตอนที่ 04 ซับไทย

3 เดือน

Dan Dao Zhizun (Alchemy Supreme) ยอดยุทธ์ นักแปรธาตุ ตอนที่ 05 ซับไทย

3 เดือน

Dan Dao Zhizun (Alchemy Supreme) ยอดยุทธ์ นักแปรธาตุ ตอนที่ 06 ซับไทย

3 เดือน

Dan Dao Zhizun (Alchemy Supreme) ยอดยุทธ์ นักแปรธาตุ ตอนที่ 07 ซับไทย

2 เดือน

Dan Dao Zhizun (Alchemy Supreme) ยอดยุทธ์ นักแปรธาตุ ตอนที่ 08 ซับไทย

2 เดือน

Dan Dao Zhizun (Alchemy Supreme) ยอดยุทธ์ นักแปรธาตุ ตอนที่ 09 ซับไทย

2 เดือน

Dan Dao Zhizun (Alchemy Supreme) ยอดยุทธ์ นักแปรธาตุ ตอนที่ 10 ซับไทย

2 เดือน

Dan Dao Zhizun (Alchemy Supreme) ยอดยุทธ์ นักแปรธาตุ ตอนที่ 11 ซับไทย

2 เดือน

Dan Dao Zhizun (Alchemy Supreme) ยอดยุทธ์ นักแปรธาตุ ตอนที่ 12 ซับไทย

2 เดือน

Dan Dao Zhizun (Alchemy Supreme) ยอดยุทธ์ นักแปรธาตุ ตอนที่ 13 ซับไทย

2 เดือน

Dan Dao Zhizun (Alchemy Supreme) ยอดยุทธ์ นักแปรธาตุ ตอนที่ 14 ซับไทย

2 เดือน

Dan Dao Zhizun (Alchemy Supreme) ยอดยุทธ์ นักแปรธาตุ ตอนที่ 15 ซับไทย

2 เดือน

Dan Dao Zhizun (Alchemy Supreme) ยอดยุทธ์ นักแปรธาตุ ตอนที่ 16 ซับไทย

2 เดือน

Dan Dao Zhizun (Alchemy Supreme) ยอดยุทธ์ นักแปรธาตุ ตอนที่ 17 ซับไทย

2 เดือน

Dan Dao Zhizun (Alchemy Supreme) ยอดยุทธ์ นักแปรธาตุ ตอนที่ 18 ซับไทย

2 เดือน

Dan Dao Zhizun (Alchemy Supreme) ยอดยุทธ์ นักแปรธาตุ ตอนที่ 19 ซับไทย

2 เดือน

Dan Dao Zhizun (Alchemy Supreme) ยอดยุทธ์ นักแปรธาตุ ตอนที่ 20 ซับไทย

2 เดือน

Dan Dao Zhizun (Alchemy Supreme) ยอดยุทธ์ นักแปรธาตุ ตอนที่ 21 ซับไทย

2 เดือน

Dan Dao Zhizun (Alchemy Supreme) ยอดยุทธ์ นักแปรธาตุ ตอนที่ 22 ซับไทย

2 เดือน

Dan Dao Zhizun (Alchemy Supreme) ยอดยุทธ์ นักแปรธาตุ ตอนที่ 23 ซับไทย

2 เดือน

Dan Dao Zhizun (Alchemy Supreme) ยอดยุทธ์ นักแปรธาตุ ตอนที่ 24 ซับไทย

1 เดือน

Dan Dao Zhizun (Alchemy Supreme) ยอดยุทธ์ นักแปรธาตุ ตอนที่ 25 ซับไทย

1 เดือน

Dan Dao Zhizun (Alchemy Supreme) ยอดยุทธ์ นักแปรธาตุ ตอนที่ 26 ซับไทย

1 เดือน

Dan Dao Zhizun (Alchemy Supreme) ยอดยุทธ์ นักแปรธาตุ ตอนที่ 27 ซับไทย

1 เดือน

Dan Dao Zhizun (Alchemy Supreme) ยอดยุทธ์ นักแปรธาตุ ตอนที่ 28 ซับไทย

1 เดือน

Dan Dao Zhizun (Alchemy Supreme) ยอดยุทธ์ นักแปรธาตุ ตอนที่ 29 ซับไทย

4 สัปดาห์

Dan Dao Zhizun (Alchemy Supreme) ยอดยุทธ์ นักแปรธาตุ ตอนที่ 30 ซับไทย

3 สัปดาห์

Dan Dao Zhizun (Alchemy Supreme) ยอดยุทธ์ นักแปรธาตุ ตอนที่ 31 ซับไทย

2 สัปดาห์

Dan Dao Zhizun (Alchemy Supreme) ยอดยุทธ์ นักแปรธาตุ ตอนที่ 32 ซับไทย

2 สัปดาห์

Dan Dao Zhizun (Alchemy Supreme) ยอดยุทธ์ นักแปรธาตุ ตอนที่ 33 ซับไทย

2 สัปดาห์

Dan Dao Zhizun (Alchemy Supreme) ยอดยุทธ์ นักแปรธาตุ ตอนที่ 34 ซับไทย

1 สัปดาห์

Dan Dao Zhizun (Alchemy Supreme) ยอดยุทธ์ นักแปรธาตุ ตอนที่ 35 ซับไทย

5 วัน

Dan Dao Zhizun (Alchemy Supreme) ยอดยุทธ์ นักแปรธาตุ ตอนที่ 36 ซับไทย

3 วัน

[ ซับไทยตอนใหม่ อัพทุกวันพุธ และวันเสาร์ ] - [ มีทั้งหมด ? ตอนจบ ]